آیا با به‌روزرسانی اپلیکیشن، سوابق تراکنش‌ها پاک می‌شود؟

خیر، با به‌روزرسانی و حتی حذف کردن همراه ­کارت و نصب دوباره، سوابق تراکنش‌ها پاک نمی‌شود.

دیدگاه خود را وارد کنید