آیا امکان پرداخت قبوض جریمه در همراه کارت وجود دارد؟

بله از طریق گزینه پرداخت قبض می‌توانید پرداخت جریمه خودرو را انجام دهید.

دیدگاه خود را وارد کنید