آیا امکان شارژ سیم کارت های ترابرد شده در همراه کارت وجود دارد؟

خیر، امکان شارژ سیم کارت های ترابرد شده در همراه کارت وجود ندارد.

دیدگاه خود را وارد کنید