آیا امکان دانلود نسخه‌های قبلی همراه کارت وجود دارد؟

خیر، نسخه‌های قبلی همراه کارت به طور رسمی منتشر نمی‌شوند، نسخه‌های در دسترس نسخه‌هایی هستند که از طریق وب سایت رسمی همراه کارت به نشانی hamrahcard.ir ارائه می‌گردند.

دیدگاه خود را وارد کنید