آیا امکان استفاده از همراه کارت در خارج از کشور وجود دارد؟

متاسفانه طبق دستور بانک مرکزی امکان استفاده از برنامه همراه کارت در خارج از کشور وجود ندارد در حال آماده‌سازی نسخه وب همراه کارت هستیم که از طریق آن امکان استفاده در خارج کشور هم فراهم می‌گردد و می‌توانید آخرین خبرها و اطلاع‌رسانی‌ها را از طریق اینستاگرام همراه کارت دنبال کنید.

دیدگاه خود را وارد کنید