بررسی خطای “کارت شما مجاز به انجام این تراکنش نیست”

این خطا به دلایل مختلفی از سوی بانک داده میشود:

 

۱-بانک حداقل مبلغ خرید یا انتقال وجه را محدود کرده است:

برخی از بانک‌ها برای تراکنش‌هایی خاص، مبلغی را به عنوان حداقل مبلغ تعیین می‌کنند. به عنوان مثال ممکن است خرید کمتر از ۱۰۰ هزار ریال محدود شده باشد.

 

۲- کارت از نوع بن کارت یا کارت هدیه است:

انجام بعضی از تراکنش‌ها مانند تراکنش انتقال وجه از کارت‌های هدیه امکانپذیر نیست.

 

۳- کارت به دلایل دیگری محدود شده است:

گاهی اوقات ممکن است بانک صادر کننده کارت، به دلایلی نامشخص انجام تراکنش را محدود کند.

نظر بدهید