وبلاگ همراه کارت

بیش از 800 مقاله راهنما و اخبار خدمات پرداخت آنلاین

وبلاگ همراه کارت
نوآوری‌های مالی صنعت بانکداری را به کدام سو خواهد برد؟
بانک‌ها معمولاً مالکیت استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها را از آن خود می‌کنند و به نوعی نوآوری های مالی اگرچه توسط یک فین‌ تک یا مؤسسه غیر بانکی ارائه می‌شود؛ اما ذیل […]