قرعه‌کشی از ابتدای مرداد ماه تا انتهای شهریور ماه ۱۳۹۷

جوایز قرعه‌کشی هفتگی:
  • هر هفته ۴ دستگاه گوشی +Samsung Galaxy S9 به ۴ نفر
برندگان قرعه‌کشی هفته هشتم:

آقای کشانی از تهران – ۰۹۳۷xxxx065

آقای شکاری اسفهلان از تبریز – ۰۹۳۶xxxx826

خانم مبین از تهران – ۰۹۱۲xxxx622

آقای قرقچیان از تهران – ۰۹۱۲xxxx933

برندگان قرعه‌کشی هفته هفتم:

آقای شاکری پور از تهران – ۰۹۱۲xxxx458

آقای خطیبی از تهران – ۰۹۱۲xxxx684

خانم اردلانی از تهران – ۰۹۱۰xxxx900

آقای ده یادگاری از سیرجان – ۰۹۱۳xxxx473

برندگان قرعه‌کشی هفته ششم:

خانم میرزا عبدالله از تهران – ۰۹۱۲xxxx783

آقای قرائی از تهران – ۰۹۱۲xxxx163

آقای زارع از تهران – ۰۹۱۲xxxx890

آقای مهدوی از تهران – ۰۹۱۲xxxx630

برندگان قرعه‌کشی هفته پنجم:

آقای خافی از مشهد – ۰۹۱۵xxxx114

آقای عربشاهی از تهران – ۰۹۳۵xxxx151

آقای دانایی از سنندج – ۰۹۱۸xxxx521

آقای فضل اللهی از تهران – ۰۹۱۲xxxx670

برندگان قرعه‌کشی هفته چهارم:

خانم سوری از تهران – ۰۹۱۲xxxx850

خانم اصفهانی از تهران – ۰۹۳۵xxxx471

آقای قریشی از بابل – ۰۹۱۱xxxx012

آقای امینیان از تهران – ۰۹۱۲xxxx668

برندگان قرعه‌کشی هفته سوم:

آقای قنبری از تهران – ۰۹۳۶xxxx345

خانم بیات از تهران – ۰۹۱۲xxxx575

آقای کیانی نژاد از کیش – ۰۹۳۳xxxx063

آقای بدیعیان خیرآبادی از تربت‌حیدریه – ۰۹۲۱xxxx294

برندگان قرعه‌کشی هفته دوم:

آقای عارف از تهران – ۰۹۱۲xxxx425

آقای حیدری از داراب – ۰۹۳۰xxxx043

آقای حامدی از تهران – ۰۹۱۲xxxx116

آقای احمدی از تهران – ۰۹۱۹xxxx648

برندگان قرعه‌کشی هفته اول:

خانم حسنوند – ۰۹۱۲xxxx998

آقای فخری – ۰۹۱۸xxxx690

آقای سلیمانی – ۰۹۱۲xxxx658

آقای بابایی – ۰۹۳۷xxxx426

جوایز قرعه‌کشی پایان جشنواره:
  • ۲ دستگاه خودروی میتسوبیشی میراژ به ۲ نفر
  • شرکت در قرعه‌کشی خودروها با کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز

زمان قرعه‌کشی اولین میتسوبیشی میراژ، ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷

زمان قرعه‌کشی دومین میتسوبیشی میراژ، ۶ آذر ماه ۱۳۹۷