برندگان کمپین تابستان ۱۳۹۷

قرعه‌کشی از ابتدای مرداد ماه تا انتهای شهریور ماه ۱۳۹۷

جوایز قرعه‌کشی هفتگی:
  • هر هفته ۴ دستگاه گوشی +Samsung Galaxy S9 به ۴ نفر
برندگان قرعه‌کشی هفته هشتم:

آقای کشانی از تهران – 0937xxxx065

آقای شکاری اسفهلان از تبریز – 0936xxxx826

خانم مبین از تهران – 0912xxxx622

آقای قرقچیان از تهران – 0912xxxx933

برندگان قرعه‌کشی هفته هفتم:

آقای شاکری پور از تهران – 0912xxxx458

آقای خطیبی از تهران – 0912xxxx684

خانم اردلانی از تهران – 0910xxxx900

آقای ده یادگاری از سیرجان – 0913xxxx473

برندگان قرعه‌کشی هفته ششم:

خانم میرزا عبدالله از تهران – 0912xxxx783

آقای قرائی از تهران – 0912xxxx163

آقای زارع از تهران – 0912xxxx890

آقای مهدوی از تهران – 0912xxxx630

برندگان قرعه‌کشی هفته پنجم:

آقای خافی از مشهد – 0915xxxx114

آقای عربشاهی از تهران – 0935xxxx151

آقای دانایی از سنندج – 0918xxxx521

آقای فضل اللهی از تهران – 0912xxxx670

برندگان قرعه‌کشی هفته چهارم:

خانم سوری از تهران – 0912xxxx850

خانم اصفهانی از تهران – 0935xxxx471

آقای قریشی از بابل – 0911xxxx012

آقای امینیان از تهران – 0912xxxx668

برندگان قرعه‌کشی هفته سوم:

آقای قنبری از تهران – 0936xxxx345

خانم بیات از تهران – 0912xxxx575

آقای کیانی نژاد از کیش – 0933xxxx063

آقای بدیعیان خیرآبادی از تربت‌حیدریه – 0921xxxx294

برندگان قرعه‌کشی هفته دوم:

آقای عارف از تهران – 0912xxxx425

آقای حیدری از داراب – 0930xxxx043

آقای حامدی از تهران – 0912xxxx116

آقای احمدی از تهران – 0919xxxx648

برندگان قرعه‌کشی هفته اول:

خانم حسنوند – 0912xxxx998

آقای فخری – 0918xxxx690

آقای سلیمانی – 0912xxxx658

آقای بابایی – 0937xxxx426

جوایز قرعه‌کشی پایان جشنواره:
  • ۲ دستگاه خودروی میتسوبیشی میراژ به ۲ نفر
  • شرکت در قرعه‌کشی خودروها با کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز

زمان قرعه‌کشی اولین میتسوبیشی میراژ، ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷

زمان قرعه‌کشی دومین میتسوبیشی میراژ، ۶ آذر ماه ۱۳۹۷