این صفحه برای امور خیریه از طریق بارکد دو بُعدی همراه کارت ایجاد گردیده است. برای کمک به خیریه مورد نظر خود، آن را از فهرست مؤسسات خیریه زیر انتخاب نمایید. سپس بارکد ایجاد شده را از طریق همراه کارت اسکن کنید. پس از آن می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را برای نیکوکاری پرداخت نمایید.

[show_charities]

 

 

برای انجام امور نیکوکاری به دیگر مؤسسات خیریه و نیکوکاری، می‌توانید در اپلیکیشن همراه کارت به قسمت نیکوکاری مراجعه نمایید. تمامی مبالغ واریزی به صورت مستقیم و بلافاصله به حساب مؤسسه انتخاب شده واریز می‌شود. در هنگام ورود مبلغ در این صفحه و در اپلیکیشن دقت نمایید.

در صورتیکه مبلغی بیشتر از مبلغ مورد نظر پرداخت نمایید باید به صورت مستقیم از همان مؤسسه درخواست بازگشت وجه نمایید. همچنین توجه داشته باشید، بارکدهای تولید شده با مبلغ در این صفحه دارای مدت زمان اعتبار ۱۰ دقیقه از زمان تولید می‌باشند.