سقف کارت به کارت روزانه بانک‌ها

در همراه کارت از مبدأ بانک‌های زیر می‌توانید به مقصد تمامی بانک‌های عضو شتاب انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید. در میان این بانک‌ها، بانک مهر اقتصاد به دلیل آنکه عضو شبکه شتاب نیست، تنها می‌توانید از مبدأ کارت‌های بانک مهر اقتصاد به مقصد کارت‌های همین بانک انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید. سقف کارت به کارت مجاز روزانه بانک‌ها با هم تفاوت دارند.

 

سقف کارت به کارت

سقف روزانه کارت به کارت بانک‌های مختلف، متفاوت است و میزان آن در حال حاضر به صورت زیر می‌باشد:

بانک آینده

بانک آینده ۳۰ میلیون ریال

بانک انصار

بانک انصار ۳۰ میلیون ریال

بانک پارسیان

بانک پارسیان ۳۰ میلیون ریال

بانک تجارت

بانک تجارت ۳۰ میلیون ریال

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی ۳۰ میلیون ریال

بانک ملی

بانک ملی ایران ۳۰ میلیون ریال

بانک ملت

بانک ملت ۱۰ میلیون ریال

بانک سامان

بانک سامان ۱۰ میلیون ریال

بانک قوامین

 بانک قوامین ۳۰ میلیون ریال

بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان ۱۰ میلیون ریال

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد ۱۰ میلیون ریال

بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن ۱۰ میلیون ریال

بانک سرمایه

بانک سرمایه ۱۰ میلیون ریال

بانک شهر

بانک شهر ۱۰ میلیون ریال

بانک اقتصادنوین

بانک اقتصاد نوین ۱۰ میلیون ریال

بانک سپه

بانک سپه ۱۰ میلیون ریال

بانک ایران زمین

بانک ایران زمین ۱۰ میلیون ریال

بانک مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد ۱۰ میلیون ریال

بانک دی

بانک دی ۱۰ میلیون ریال

مطالب مرتبط

نظرات (6)

سقف ماهانە انتقال وجە کارت بە کارت برای هر کارت بانک چقدر است؟

سقف ماهانه برای کارت به کارت تعریف نشده است.

چند بار در روز میشه انتقال داد؟

تا زمانی که از سقف انتقال روزانه بانک ها عبور نکنید، محدودیت تعداد دفعات انتقال وجود ندارد.

آیا برای بانکهایی که ۱۰ میلیون ریال هستند، می توان ۳ بار ۱۰ میلیون انتقال داد؟

خیر، با توجه به محدودیت ایجاد شده توسط بانک ها، تنها ۱ بار در هر روز می توان مبلغ ۱۰ میلیون ریال انتقال داد.

نظر بدهید