راهنمای استفاده از همراه کارت

راهنمای دعوت از دوستان در همراه کارت

با هر کدام از روش‌های زیر، می‌توانید دوستان خود را به همراه کارت دعوت نمایید:   روش اول: دعوت با...

بررسی خطای «اطلاعات کارت صحیح نیست»

خطای«اطلاعات کارت صحیح نیست» به دلیل اشتباه وارد کردن اطلاعات کارت مبدا رخ می­دهد. از صحیح وارد نمودن اطلاعات زیر...