راهنمای استفاده از همراه کارت

بررسی خطای “تاریخ انقضا نادرست است”

این خطا ممکن است به دلیل منقضی شدن کارت بانکی و یا اشتباه در ثبت تاریخ انقضا رخ دهد.

راهنمای ویرایش تاریخ انقضا کارت

مراحل ویرایش تاریخ انقضا کارت بانکی در همراه کارت را در این مقاله بخوانید.

بررسی خطای «عبور از سقف مجاز بانک»

این خطا به این دلیل رخ می‌­دهد که مبلغ وارد شده برای کارت به کارت، از سقف مجاز روزانه کارت بانکی شما بالاتر است

راهنمای دعوت از دوستان در همراه کارت

اموزش قدم به قدم نحوه دعوت از دوستان به همراه کارت در این مقاله آورده شده است.

بررسی خطای «اطلاعات کارت صحیح نیست»

این خطا به دلیل اشتباه وارد کردن اطلاعات کارت مبدا رخ می‌­دهد