راهنمای استفاده از همراه کارت

بررسی خطای «عبور از سقف مجاز بانک»

خطای «عبور از سقف مجاز بانک» به این دلیل رخ می­دهد که مبلغ وارد شده برای کارت به کارت، از...

راهنمای دعوت از دوستان در همراه کارت

با هر کدام از روش‌های زیر، می‌توانید دوستان خود را به همراه کارت دعوت نمایید:   روش اول: دعوت با...

بررسی خطای «اطلاعات کارت صحیح نیست»

خطای«اطلاعات کارت صحیح نیست» به دلیل اشتباه وارد کردن اطلاعات کارت مبدا رخ می­دهد. از صحیح وارد نمودن اطلاعات زیر...