راهنمای استفاده از همراه کارت

راهنمای دعوت از دوستان در همراه کارت

شما می‌توانید به سادگی دوستان و خانواده خود را به همراه کارت دعوت کنید تا آن‌ها هم بتوانند فعالیت‌های روزمره...

بررسی خطای «اطلاعات کارت صحیح نیست»

خطای«اطلاعات کارت صحیح نیست» به دلیل اشتباه وارد کردن اطلاعات کارت مبدا رخ می­دهد. از صحیح وارد نمودن اطلاعات زیر...