بررسی خطای «اطلاعات کارت صحیح نیست»

خطای«اطلاعات کارت صحیح نیست» به دلیل اشتباه وارد کردن اطلاعات کارت مبدا رخ می­دهد.

از صحیح وارد نمودن اطلاعات زیر مطمئن شوید:

  1. تاریخ انقضا
  2. رمز دوم
  3. شناسه امنیتی (CVV2)

 

توضیحات بیشتر:

برای انجام تراکنش کارت به کارت، اطلاعات وارد شده، به بانک مبدا ارسال می‌شود. سپس وضعیت تراکنش به همراه کارت بازگردانده می­شود. در صورتی که اطلاعات وارد شده اشتباه باشد، برخی از بانک­ها به طور دقیق مشخص نمی­کنند که کدام مورد اشتباه وارد شده است. به همین دلیل باید هر سه مورد اشاره شده در بالا بررسی شوند.