بانک‌های همکار همراه کارت

بانک‌های همکار همراه کارت، منظور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که می‌توانید از مبدأ این بانک‌ها و مؤسسات به مقصد تمامی بانک‌ها و مؤسسات عضو شتاب انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید. در میان این بانک‌ها، بانک مهر اقتصاد عضو شبکه شتاب نیست، و تنها می‌توانید از مبدأ کارت‌های بانک مهر اقتصاد به مقصد کارت‌های همین بانک انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید.

بانک‌های همکار همراه کارت
بانک ملی

بانک ملی ایران

بانک ملت

بانک ملت

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

بانک انصار

بانک انصار

بانک سرمایه

بانک سرمایه

بانک آینده

بانک آینده

بانک شهر

بانک شهر

بانک صادرات

بانک صادرات ایران

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

بانک رفاه

بانک رفاه کارگران

بانک سامان

بانک سامان

بانک حکت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان

بانک پاساریان

بانک پارسیان

بانک تجارت

بانک تجارت

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

بانک مهراقتصاد

بانک مهر اقتصاد

بانک توسعه صنعت

بانک صنعت و معدن

بانک مهراقتصاد

بانک سپه

بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

بانک گردشگری

بانک گردشگری

بانک قوامین

بانک قوامین

پست بانک

پست بانک ایران

موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری نور

بانک مهراقتصاد

بانک دی

بانک ایرانیان

بانک ایران زمین

همچنین در همراه کارت با استفاده از تمامی کارت‌های بانکی عضو شتاب امکان خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، پرداخت قبض، نیکوکاری (خیریه)، انتقال وجه کارت به شبا، پرداخت از طریق بار کد دوبُعدی (QR Code) و … وجود دارد.

به زودی

بانک قرض الحسنه مهر ایران

توسعه

موسسه اعتباری توسعه

بانک قرض الحسنه رسالت

موجودی کارت بانک‌ها

در همراه کارت دریافت موجودی کارت برخی بانک‌ها فعال می‌باشد. در فهرست زیر می‌توانید بانک‌هایی که دریافت موجودی کارت‌های آن‌ها فعال می‌باشد را مشاهده نمایید.

بانک آینده

موجودی بانک آینده

در حال حاضر سرویس دریافت موجودی کارت بانک‌ها برای تنها موجودی بانک آینده اطلاعات صورتحساب (۱۰ گردش آخر) را نیز ارائه می‌نماید.

مطالب مرتبط