بانک‌های همکار همراه کارت

بانک‌های همکار همراه کارت، منظور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که می‌توانید از مبدأ این بانک‌ها و مؤسسات به مقصد تمامی بانک‌ها و مؤسسات عضو شتاب انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید. در میان این بانک‌ها، بانک مهر اقتصاد عضو شبکه شتاب نیست، و تنها می‌توانید از مبدأ کارت‌های بانک مهر اقتصاد به مقصد کارت‌های همین بانک انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید.

بانک‌های همکار همراه کارت
بانک آینده

بانک آینده

بانک ملی

بانک ملی ایران

بانک ملت

بانک ملت

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

بانک انصار

بانک انصار

بانک سرمایه

بانک سرمایه

بانک شهر

بانک شهر

بانک ایران زمین

بانک ایران زمین

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

بانک دی

بانک دی

بانک سامان

بانک سامان

بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان

بانک پارسیان

بانک پارسیان

بانک تجارت

بانک تجارت

بانک اقتصادنوین

بانک اقتصاد نوین

بانک مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد

بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن

بانک سپه

بانک سپه

بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه

موسسه مالی و اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

بانک گردشگری

بانک گردشگری

بانک قوامین

بانک قوامین

موسسه مالی و اعتباری نور

موسسه اعتباری نور

همچنین در همراه کارت با استفاده از تمامی کارت‌های بانکی عضو شتاب امکان خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، پرداخت قبض، نیکوکاری (خیریه)، انتقال وجه کارت به شبا، پرداخت از طریق بار کد دوبُعدی (QR Code) و … وجود دارد.

به زودی
بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران

بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران

بانک پست بانک

بانک پست بانک

انتقال وجه کارت به شبا

در صورتیکه کارت مبدأ شما در میان کارت‌های مبدأ بانک‌های همکار همراه کارت نمی‌باشد، همچنان می‌توانید عملیات انتقال وجه خود را از طریق همراه کارت انجام دهید. در همراه کارت نسخه ۳.۲.۷ به بعد امکان انتقال وجه از کارت به شبا فراهم شده است. با استفاده از این روش از طریق تمامی کارت‌های بانکی عضو شتاب می‌توانید به شماره شبای تمامی بانک‌ها انتقال وجه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه نمایید:

کارت به شبا

موجودی کارت بانک‌ها

در همراه کارت دریافت موجودی کارت برخی بانک‌ها فعال می‌باشد. در فهرست زیر می‌توانید بانک‌هایی که دریافت موجودی کارت‌های آن‌ها فعال می‌باشد را مشاهده نمایید.

بانک آینده

موجودی بانک آینده

در حال حاضر سرویس دریافت موجودی کارت بانک‌ها برای تنها موجودی بانک آینده اطلاعات صورتحساب (۱۰ گردش آخر) را نیز ارائه می‌نماید.

مطالب مرتبط